Werk in uitvoering

Monitoring aandachtsgebieden

Noordwolde, Oosterwolde en Haulerwijk zijn aandachtsgebieden van de provincie Fryslân. Dat wil zeggen: langdurige investering in initiatieven van onderop met als doel de overerving van armoede te doorbreken.

Lees meer

Publicaties

Rekenkameronderzoek gebiedsteam gemeente Opsterland, 2021

Domenie Φ doelgericht onderzoek voerde voor de rekenkamercommissie van de gemeente Opsterland een onderzoek uit naar het gebiedsteam. Hoe geeft het gebiedsteam in de praktijk vorm aan de uitgangspunten van de transformatie sociaal domein, wat is de stand van zaken van...

Lees meer

Gemeentelijk armoedebeleid Montferland vergeleken, 2019

Voor de Voedselbank van Montferland hebben Domenie Φ doelgericht onderzoek, Solidum onderzoek en Haan Onderzoek & Advies de handen ineens geslagen om het gemeentelijk armoedebeleid van de gemeente Montferland te vergelijken met dat van de omliggende gemeenten...

Lees meer

Quickscan Recreatie en Toerisme, 2017

In het najaar van 2017 bezochten 15 coaches meer dan 300 bedrijven in de toeristische sector van Fryslân. Zij voerden gesprekken over online marketing, de internationale gast en gastvrijheid.

Lees meer

Evaluatie inzamelproef ‘Beter Scheiden’, 2015

DOMENIE Φ KERSTENS heeft in opdracht van de afdeling milieu van de gemeente Leeuwarden de ervaringen van inwoners van de Leeuwarder wijk Zuiderburen met de inzamelproef ‘Beter Scheiden’ onderzocht. De filosofie achter de proef is ‘omgekeerde inzameling’: recyclebare...

Lees meer

Eindevaluatie Politiek Podium gemeente Leeuwarden, 2015

DOMENIE Φ KERSTENS voert in opdracht van gemeente Leeuwarden de eindevaluatie uit van het Politiek Podium in Leeuwarden. Voor de evaluatie worden interviews afgenomen met fractievoorzitters, wethouders, burgemeester, pers, griffie en insprekers. Burgers en raadsleden...

Lees meer

Draagvlakonderzoek Voetbalkooi Westeinde, 2015

DOMENIE Φ KERSTENS heeft in opdracht van de wijkvereniging van de Leeuwarder wijk Westeinde een onderzoek uitgevoerd om het draagvlak voor een voetbalkooi in de wijk in kaart te brengen. De volledige rapportage kunt u hier downloaden.

Lees meer

Tussenevaluatie Politiek Podium gemeente Leeuwarden, 2014

DOMENIE Φ KERSTENS heeft in opdracht van gemeente Leeuwarden een tussenevaluatie uitgevoerd van het Politiek Podium in Leeuwarden. Voor de evaluatie zijn interviews afgenomen met fractievoorzitters, wethouders, burgemeester, pers, griffie en insprekers. Bezoekers en...

Lees meer

Overige publicaties

(chronologisch)

Domenie, M.M.L., E.R. Leukfeldt, J.A. van Wilsem, J. Jansen en W. Ph. Stol (2013). Slachtofferschap in een gedigitaliseerde samenleving, een onderzoek onder burgers naar e-fraude, hacken en ander veel voorkomende criminaliteit. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Domenie, M.M.L., E.R. Leukfeldt, J. van Wilsem en W.Ph. Stol (2012). Slachtofferschap van cybercrime in kaart gebracht. Hacken, e-fraude, identiteitsfraude en voorschotfraude. In: Tijdschrift voor Veiligheid, 11 (2).

Leukfeldt, E.R., E. de Pauw, M.M.L. Domenie en W.Ph. Stol (2011). Oude wijn in nieuwe zakken? De aard van cybercrime en de implicaties voor de opsporingspraktijk. Panopticon 32 (2) 70-74.

Stol, W.Ph., E.R. Leukfeldt & M.M.L. Domenie (2011). Internet, Crime and the Police. Journal of Police Studies. 20 (3) 59-81.

Leukfeldt, E.R., M.M.L. Domenie, M.M.L., & Stol, W. Ph. (2010). Verkenning cybercrime in Nederland 2009. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Stol, W.PH., E.R. Leukfeldt, M.M.L. Domenie (2010). Cybercrime in The Netherlands 2009. A picture on the basis of police files. Paper for the third Giganet workshop, Montreal, Canada, 30-31 May 2010.

Domenie M.M.L., E.R. Leukfeldt en W.Ph. Stol (2009). Werkaanbod cybercrime in Nederland, Een verkennend onderzoek naar de omvang van het geregistreerde werkaanbod cybercrime. Leeuwarden: Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.