Provincie Fryslân wilde de mogelijkheden verkennen om een informatie- en kennispunt op te richten op het gebied van milieuvraagstukken. Onderzoeksbureau DOMENIE Φ KERSTENS heeft in opdracht van de provincie een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en daarbij vier mogelijke scenario’s uitgewerkt.

Als u de volledige rapportage wilt lezen, kunt u een digitaal exemplaar bij ons opvragen met behulp van het contactformulier.