Rekenkameronderzoek Cultuurpromotie Opsterland, 2018

In 2015 heeft de gemeenteraad van Opsterland de verordening cultuurpromotie aangepast. Structurele subsidies aan (federaties van) verenigingen zijn afgebouwd en het vrijgevallen budget is beschikbaar gesteld voor activiteitensubsidies. De raad wilde hiermee een...

Rekenkameronderzoek ‘Lelystad als regiegemeente’, 2018

In opdracht van de rekenkamer Lelystad en in samenwerking met Haan Onderzoek & Advies doet Domenie Φ doelgericht onderzoek naar het zijn van regiegemeente. Een literatuurstudie over regievoering door gemeenten heeft geresulteerd in een begrippenkader. Het...

Monitoring aandachtsgebieden

Gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf zijn in 2009 geselecteerd voor de pilot ‘aandachtsgebieden’. Langdurige investeringen in zowel fysieke als sociaaleconomische omstandigheden van een regio moet leiden tot een verbetering op het gebied van...