Rekenkameronderzoek

Terugkijken is vooruitzien. Rekenkameronderzoek gaat niet zozeer over verantwoording van publieke gelden, maar om het leren van fouten in processen en het doorvoeren van verbeteringen voor de toekomst.

Rekenkameronderzoek is per definitie een samenwerking tussen onderzoekers en de rekenkamer(commissie). Het vaststellen van de juiste onderzoeksvragen, de afbakening van het onderwerp en het kiezen van de meeste geschikte onderzoeksmethoden is de belangrijke eerste stap die samen gemaakt wordt. Indien mogelijk, wordt ook de doelgroep van het beleid in het onderzoek betrokken.

Ik vind het essentieel dat alle relevante actoren (ambtenaren, raadsleden en overige stakeholders) bij het onderzoek betrokken zijn. Bij aanvang van het onderzoek organiseer ik dan ook graag samen met de rekenkamer(commissie) een startbijeenkomst om inzicht te krijgen in de verwachtingen over het onderzoek en de belangen van de verschillende partijen. 

Publicaties van eerder rekenkameronderzoek kunt u terugvinden onder publicaties. U kunt een offerte voor rekenkameronderzoek aanvragen via info@domenieonderzoek.nl.