Doelgericht onderzoek

Elk onderzoek is maatwerk. Een goede probleemanalyse en het opstellen van de juiste onderzoeksvragen zijn bepalend voor de kwaliteit van het onderzoek. Daarna is het essentieel om de meest geschikte onderzoeksmethoden te kiezen om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Ik heb ruime ervaring met alle denkbare onderzoeksmethoden: documentanalyse, literatuuronderzoek, interviews, enquêtes, observaties, panelonderzoek, dossieranalyse, quickscans, data-analyse et cetera.

Ik vind het belangrijk dat resultaten van onderzoek in de praktijk gebruikt kunnen worden. Om te voorkomen dat rapporten ongebruikt in de la verdwijnen, stem ik tijdens een onderzoek voortdurend af met de opdrachtgever en betrek ik alle relevante actoren. Mijn rapportages zijn volledig en wetenschappelijk verantwoord, maar tegelijkertijd bondig en leesbaar. Ik ben altijd bereid bevindingen mondeling toe te lichten in de vorm van bijvoorbeeld een eindpresentatie. Maar ook een werkbijeenkomst op basis van de bevindingen kan een mooi instrument zijn om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de resultaten.