Praktijkgericht onderzoek voor overheden, bedrijven en non-profitorganisaties

Domenie Φ doelgericht onderzoek is het onderzoeksbureau van mij, Miranda Domenie. Ik voer zowel kwalitatief als kwantitatief, praktijkgericht onderzoek uit op wetenschappelijk niveau. Ik heb ruime ervaring met (beleids)evaluaties, (online) vragenlijsten, data-analyse, interviews en rekenkameronderzoek.

Ik denk graag helemaal in de beginfase van een onderzoek met u mee. Een inventariserend gesprek is altijd vrijblijvend en levert u op zijn minst een duidelijk beeld op van uw eigen (onderzoeks)vragen. In de afgelopen jaren onderzocht ik de meest uiteenlopende onderwerpen op meerdere terreinen van (overheids)beleid en bij bedrijven. Mijn kernkwaliteit is onderzoek, elk onderwerp kan onderzocht worden. Recente onderwerpen waren armoedebeleid, schuldhulpverlening, recreatie en toerisme, subsidierelaties en afvalscheidingsgedrag. Ik laat mijn frisse blik graag gaan over geheel nieuwe onderwerpen.

In mijn logo staat de Griekse letter phi Φ .  Dat is niet zomaar. Phi representeert namelijk de gulden snede of ‘Divina Proportia’. De gulden snede staat voor schoonheid en duikt op allerlei onverwachte plaatsen op: in de architectuur, de schilderkunst en in de levende natuur. Bij de letter Φ . gaat het dus om de juiste proportie, de juiste maat. Dit idee staat centraal in mijn onderzoeksbureau.

Vanaf 2021 is Miranda een nieuwe samenwerking aangegaan met vier andere onderzoekers en adviseurs in de Parma Groep. De Parma Groep en Domenie Φ Doelgericht onderzoek blijven naast elkaar bestaan.