Rekenkameronderzoek gebiedsteam gemeente Opsterland, 2021

Domenie Φ doelgericht onderzoek voerde voor de rekenkamercommissie van de gemeente Opsterland een onderzoek uit naar het gebiedsteam. Hoe geeft het gebiedsteam in de praktijk vorm aan de uitgangspunten van de transformatie sociaal domein, wat is de stand van zaken van...