Domenie Φ doelgericht onderzoek voerde in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Alphen aan den Rijn een onderzoek uit naar de uitvoeringspraktijk van armoedebeleid en schuldhulpverlening in Alphen aan den Rijn. Is het beleid doeltreffend en up-to-date en is er voldoende aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis op inwoners en ondernemers? Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Solidum onderzoek en &Duijtshoff.

U kunt het rapport hier downloaden.