Draagvlakmeting Play Skate Court Grou, 2017

DOMENIE Φ KERSTENS voerde een onderzoek uit naar het draagvlak onder omwonenden en jongeren voor een speelvoorziening in Grou. Het onderzoek met de korte doorlooptijd van 4 weken leidde tot een respons van 40% van alle jongeren in Grou en 80% van de direct omwonenden....

Rekenkameronderzoek armoedebeleid OWO-gemeenten, 2015 – 2016

DOMENIE Φ KERSTENS voerde in opdracht van rekenkamercommissie OWO een onderzoek uit naar het armoedebeleid van drie Friese gemeenten. Het onderzoek heeft geleid tot onderstaande drie rapporten. In de rapporten is een benchmark opgenomen waarin enkele kengetallen over...

Evaluatie inzamelproef ‘Beter Scheiden’, 2015

DOMENIE Φ KERSTENS heeft in opdracht van de afdeling milieu van de gemeente Leeuwarden de ervaringen van inwoners van de Leeuwarder wijk Zuiderburen met de inzamelproef ‘Beter Scheiden’ onderzocht. De filosofie achter de proef is ‘omgekeerde inzameling’: recyclebare...