DOMENIE Φ KERSTENS voerde in opdracht van rekenkamercommissie OWO een onderzoek uit naar het armoedebeleid van drie Friese gemeenten. Het onderzoek heeft geleid tot onderstaande drie rapporten. In de rapporten is een benchmark opgenomen waarin enkele kengetallen over kosten en doelbereik tussen de drie gemeenten vergeleken worden.

De rapportage van Opsterland kunt u hier downloaden.

De rapportage van Weststellingwerf kunt u hier downloaden.

De rapportage van Ooststellingwerf kunt u hier downloaden.