DOMENIE Φ KERSTENS voerde een onderzoek uit naar het draagvlak onder omwonenden en jongeren voor een speelvoorziening in Grou. Het onderzoek met de korte doorlooptijd van 4 weken leidde tot een respons van 40% van alle jongeren in Grou en 80% van de direct omwonenden. Het onderzoeksrapport is niet openbaar. 

Als u meer informatie wilt over het onderzoek, kunt u contact met ons opnemen.