DOMENIE Φ KERSTENS heeft in opdracht van de afdeling milieu van de gemeente Leeuwarden de ervaringen van inwoners van de Leeuwarder wijk Zuiderburen met de inzamelproef ‘Beter Scheiden’ onderzocht. De filosofie achter de proef is ‘omgekeerde inzameling’: recyclebare grondstoffen zoals papier, glas en textiel worden vaker ingezameld en restafval wordt minder vaak ingezameld. De resultaten van het onderzoek zijn input voor het nieuw op te stellen meerjarenafvalbeleid.

De rapportage van de tussenevaluatie is niet openbaar. Als u meer informatie wilt over het onderzoek, kunt u contact met ons opnemen.