DOMENIE Φ KERSTENS voert in opdracht van rekenkamercommissie het Hoogeland een onderzoek uit naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het armoedebeleid van de gemeente Winsum. Het onderzoek bestaat uit een documentenanalyse, financiële analyse en interviews.

De volledige rapportage kunt u hier downloaden.