Bestuurderstevredenheidsonderzoek Veiligheidsregio Fryslân, 2021

Eind 2020 – begin 2021 heeft Domenie Φ doelgericht onderzoek in samenwerking met Haan Onderzoek & Advies een bestuurderstevredenheidonderzoek uitgevoerd voor de Veiligheidsregio Fryslân. In het onderzoek zijn ‘De Inrichting & Organisatie’, ‘Het...

Gemeentelijk armoedebeleid Montferland vergeleken, 2019

Voor de Voedselbank van Montferland hebben Domenie Φ doelgericht onderzoek, Solidum onderzoek en Haan Onderzoek & Advies de handen ineens geslagen om het gemeentelijk armoedebeleid van de gemeente Montferland te vergelijken met dat van de omliggende gemeenten...