Het expertisecentrum van de gemeente Emmen heeft Domenie Φ doelgericht onderzoek gevraagd een onderzoek naar De Toegang in de gemeente Emmen te ondersteunen met enquêtes. Er zijn enquêtes uitgezet onder medewerkers van De Toegang, voorliggende voorzieningen, eerstelijns voorzieningen (huisartsen, GGD’s, scholen) en tweedelijnsvoorzieningen (jeugdhulpaanbieders en zorgaanbieders Wmo). De uitkomsten zijn door het expertisecentrum gebruikt in de evaluatie van De Toegang.

Meer informatie over het onderzoek kan opgevraagd worden via het contactformulier.