Op 14 juli 2016 trad het VN-verdrag Handicap in Nederland in werking. In het verdrag staat wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) heeft Domenie Φ doelgericht onderzoek en Haan Onderzoek & Advies gevraagd de implementatie van het Verdrag door 47 gemeenten in beeld te brengen.

U kunt de rapportage hier downloaden.