Eind 2020 – begin 2021 heeft Domenie Φ doelgericht onderzoek in samenwerking met Haan Onderzoek & Advies een bestuurderstevredenheidonderzoek uitgevoerd voor de Veiligheidsregio Fryslân. In het onderzoek zijn ‘De Inrichting & Organisatie’, ‘Het Vergaderwerk’, ‘De inhoudelijke voorbereiding’, De Zichtbaarheid’ en ‘Bestuurlijke dilemma’s’ aan de orde gekomen. De onderzoekers hebben eerst digitale vragenlijsten afgenomen bij nagenoeg alle 18 Friese burgemeesters en wethouders gezondheid, waarna individuele verdiepende gesprekken hebben plaatsgevonden.

Meer informatie over het onderzoek kan opgevraagd worden via het contactformulier.