Voor het doorlopende project monitoring Aandachtsgebieden Stellingwerven heeft Domenie Φ doelgericht onderzoek in samenwerking met Solidum onderzoek een voortgangsrapportage over de jaren 2018 – 2019 opgeleverd.

U kunt het rapport hier downloaden.