Domenie Φ doelgericht onderzoek voerde voor de rekenkamercommissie van de gemeente Opsterland een onderzoek uit naar het gebiedsteam. Hoe geeft het gebiedsteam in de praktijk vorm aan de uitgangspunten van de transformatie sociaal domein, wat is de stand van zaken van de voortgang van de transformatie en wat is de rol van de raad geweest? Voor de beantwoording zijn onder andere enquêtes uitgezet onder medewerkers van het gebiedsteam, eerstelijns zorgaanbieders en tweedelijns zorgaanbieders. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Haan Onderzoek & Advies en Valens Consultancy.

U kunt het rapport hier downloaden.