In 2005 heeft de provincie Fryslân Informatie- en Kennispunten Fryslân (IKP’s) opgericht om sociaal-maatschappelijke vraagstukken op een integrale wijze in kaart te brengen voor beleidsmedewerkers en bestuurders. DOMENIE Φ KERSTENS heeft in 2008 in opdracht van de provincie Fryslân het doelbereik en het effect van de IKP’s  geëvalueerd, inclusief de organisatie van het aan de IKP’s ondersteunende kennisnetwerk.

Als u de volledige rapportage wilt lezen, kunt u een digitaal exemplaar bij ons opvragen met behulp van het contactformulier.