DOMENIE Φ KERSTENS voerde in opdracht van rekenkamercommissie Westerveld een onderzoek uit naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de besteding van subsidiegelden aan welzijnsinstellingen.

De volledige rapportage kunt u hier downloaden.