DOMENIE Φ KERSTENS voerde in opdracht van rekenkamercommissie Steenwijkerland een onderzoek uit naar de rechtmatigheid en doeltreffendheid van de besteding van subsidiegelden aan welzijnsinstellingen. Daarbij is specifiek aandacht besteed aan risicomanagement door de gemeente Steenwijkerland.

De volledige rapportage kunt u hier downloaden.