DOMENIE Φ KERSTENS heeft in opdracht van gemeente Leeuwarden een tussenevaluatie uitgevoerd van het Politiek Podium in Leeuwarden. Voor de evaluatie zijn interviews afgenomen met fractievoorzitters, wethouders, burgemeester, pers, griffie en insprekers. Bezoekers en raadsleden zijn met behulp van een enquête ondervraagd door de gemeente Leeuwarden zelf en de resultaten van deze enquêtes heeft DOMENIE Φ KERSTENS verwerkt in de rapportage.

De rapportage van de tussenevaluatie is niet openbaar. Als u meer informatie wilt over het onderzoek, kunt u contact met ons opnemen.