DOMENIE Φ KERSTENS heeft in opdracht van rekenkamercommissie Achtkarspelen en Tytjerksteradiel een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid van de uitvoering van schuldhulpverlening door de twee gemeenten. Documentenanalyse, interviews, een klantenonderzoek en een dossieranalyse hebben inzicht gegeven in de doeltreffendheid van de verschillende uitvoeringspraktijken.

Het rapport over schulddienstverlening door de gemeente Achtkarspelen kunt u hier downloaden.

Het rapport over schuldhulpverlening door de gemeente Tytsjerksteradiel kunt u hier downloaden.