DOMENIE Φ KERSTENS heeft in opdracht van de wijkvereniging van de Leeuwarder wijk Westeinde een onderzoek uitgevoerd om het draagvlak voor een voetbalkooi in de wijk in kaart te brengen.

De volledige rapportage kunt u hier downloaden.