In 2020 heeft de provincie Fryslân de dorpshuizenregeling geïntegreerd in het Iepen Mienskipsfûns. Het doel van de dorpshuizenregeling was om ‘brûsplakken’ of ‘moetingsplakken’ te ondersteunen voor ontmoeting en inspiratie. In 2018 is gebleken dat deze functie niet meer voorbehouden is aan dorpshuizen. Daarom is besloten om ondersteuning van herbouw en verduurzaming van dorpshuizen te integreren in het bredere Iepen Mienskipsfûns en de bijbehorende regeling hierop aan te passen. Ik heb vanuit de Parma Groep voor de Provinciale Staten van de provincie Fryslân geëvalueerd of de ‘moetingsplakken’ met de nieuwe regeling goed worden bediend. Meer informatie over het onderzoek kan opgevraagd worden via het contactformulier.