Domenie Φ doelgericht ontwikkelde in opdracht van de toerisme alliantie Friesland (TAF) een quickscan Recreatie & Toerisme. Vijftien coaches, zelf ondernemers, bezochten in september/oktober 2017 330 ondernemers in de sector om te praten over online marketing, de internationale gast en gastvrijheid. Tijdens het gesprek vulden de coaches, samen met de ondernemer, de online quickscan in. Domenie heeft na afloop van de gesprekken de gegevens geanalyseerd. De ondernemer ontving na afloop van het project een e-mail met een link naar zijn persoonlijke benchmark.

De resultaten van de quickscan zijn hier terug te vinden.