DOMENIE Φ KERSTENS heeft in opdracht van rekenkamercommissie Noordoost Fryslân een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de subsidieverlening van de gemeente Dantumadiel aan de welzijnsinstellingen Stichting Welzijn Het Bolwerk en Stichting KEaRN.

De volledige rapportage kunt u hier downloaden.