DOMENIE Φ KERSTENS heeft in opdracht van de rekenkamercommissie van gemeente Harlingen onderzocht in hoeverre de door de gemeente Harlingen toegekende gelden aan het onderwijsbeleid – en specifiek aan het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) – doeltreffend en rechtmatig zijn besteed.

De volledige rapportage kunt u hier downloaden.