Rekenkameronderzoek gebiedsteam gemeente Opsterland, 2021

Domenie Φ doelgericht onderzoek voerde voor de rekenkamercommissie van de gemeente Opsterland een onderzoek uit naar het gebiedsteam. Hoe geeft het gebiedsteam in de praktijk vorm aan de uitgangspunten van de transformatie sociaal domein, wat is de stand van zaken van...

Bestuurderstevredenheidsonderzoek Veiligheidsregio Fryslân, 2021

Eind 2020 – begin 2021 heeft Domenie Φ doelgericht onderzoek in samenwerking met Haan Onderzoek & Advies een bestuurderstevredenheidonderzoek uitgevoerd voor de Veiligheidsregio Fryslân. In het onderzoek zijn ‘De Inrichting & Organisatie’, ‘Het...

Gemeentelijk armoedebeleid Montferland vergeleken, 2019

Voor de Voedselbank van Montferland hebben Domenie Φ doelgericht onderzoek, Solidum onderzoek en Haan Onderzoek & Advies de handen ineens geslagen om het gemeentelijk armoedebeleid van de gemeente Montferland te vergelijken met dat van de omliggende gemeenten...