Monitoring aandachtsgebieden

Gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf zijn in 2009 geselecteerd voor de pilot ‘aandachtsgebieden’. Langdurige investeringen in zowel fysieke als sociaaleconomische omstandigheden van een regio moet leiden tot een verbetering op het gebied van inkomen en...

Quickscan Recreatie en Toerisme, 2017

Domenie Φ doelgericht ontwikkelde in opdracht van de toerisme alliantie Friesland (TAF) een quickscan Recreatie & Toerisme. Vijftien coaches, zelf ondernemers, bezochten in september/oktober 2017 330 ondernemers in de sector om te praten over online marketing, de...

Fase 5 van ´Bestemming Noordwolde´ in de startblokken

In april 2017 heeft Domenie Φ doelgericht onderzoek de taak van de provincie gekregen om ´bestemming Noordwolde´ de komende drie jaar te monitoren. Zoals het artikel beschrijft, zetten gemeente en provincie, maar vooral ook de bewoners, ondernemers en professionals in...

Draagvlakmeting Play Skate Court Grou, 2017

DOMENIE Φ KERSTENS voerde een onderzoek uit naar het draagvlak onder omwonenden en jongeren voor een speelvoorziening in Grou. Het onderzoek met de korte doorlooptijd van 4 weken leidde tot een respons van 40% van alle jongeren in Grou en 80% van de direct omwonenden....

Rekenkameronderzoek armoedebeleid OWO-gemeenten, 2015 – 2016

DOMENIE Φ KERSTENS voerde in opdracht van rekenkamercommissie OWO een onderzoek uit naar het armoedebeleid van drie Friese gemeenten. Het onderzoek heeft geleid tot onderstaande drie rapporten. In de rapporten is een benchmark opgenomen waarin enkele kengetallen over...