Punt op de i. Evaluatie van de informatie- en kennispunten Fryslân

In 2005 heeft de provincie Fryslân Informatie- en Kennispunten Fryslân (IKP’s) opgericht om sociaal-maatschappelijke vraagstukken op een integrale wijze in kaart te brengen voor beleidsmedewerkers en bestuurders. DOMENIE Φ KERSTENS heeft in 2008 in opdracht van de...