Evaluatie inzamelproef ‘Beter Scheiden’, 2015

DOMENIE Φ KERSTENS heeft in opdracht van de afdeling milieu van de gemeente Leeuwarden de ervaringen van inwoners van de Leeuwarder wijk Zuiderburen met de inzamelproef ‘Beter Scheiden’ onderzocht. De filosofie achter de proef is ‘omgekeerde inzameling’: recyclebare...

Eindevaluatie Politiek Podium gemeente Leeuwarden, 2015

DOMENIE Φ KERSTENS voert in opdracht van gemeente Leeuwarden de eindevaluatie uit van het Politiek Podium in Leeuwarden. Voor de evaluatie worden interviews afgenomen met fractievoorzitters, wethouders, burgemeester, pers, griffie en insprekers. Burgers en raadsleden...

Draagvlakonderzoek Voetbalkooi Westeinde, 2015

DOMENIE Φ KERSTENS heeft in opdracht van de wijkvereniging van de Leeuwarder wijk Westeinde een onderzoek uitgevoerd om het draagvlak voor een voetbalkooi in de wijk in kaart te brengen. De volledige rapportage kunt u hier...

Tussenevaluatie Politiek Podium gemeente Leeuwarden, 2014

DOMENIE Φ KERSTENS heeft in opdracht van gemeente Leeuwarden een tussenevaluatie uitgevoerd van het Politiek Podium in Leeuwarden. Voor de evaluatie zijn interviews afgenomen met fractievoorzitters, wethouders, burgemeester, pers, griffie en insprekers. Bezoekers en...