In april 2017 heeft Domenie Φ doelgericht onderzoek de taak van de provincie gekregen om ´bestemming Noordwolde´ de komende drie jaar te monitoren. Zoals het artikel beschrijft, zetten gemeente en provincie, maar vooral ook de bewoners, ondernemers en professionals in Noordwolde zich langdurig in om Noordwolde te versterken. Het project bevindt zich in de overgang van fase 4 naar fase 5. In de eerste vier fasen was veel aandacht voor de fysieke inrichting van Noordwolde. In fase 5 verschuift de aandacht naar de sociale aspecten: gezondheid, ondernemerschap, participatie en sociale cohesie.

www.stellingwerf.nl/nieuws