Quickscan naar de omvang van het aantal huishoudens met problematische schulden en/of een laag inkomen en naar het aanbod van gemeentelijke regelingen in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Aangevuld met een benchmark van een aantal omliggende gemeenten. 

Publicatie verwacht in Q2, 2024