Gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf zijn in 2009 geselecteerd voor de pilot ‘aandachtsgebieden’. Langdurige investeringen in zowel fysieke als sociaaleconomische omstandigheden van een regio moet leiden tot een verbetering op het gebied van inkomen en arbeid en daardoor overerving van armoedeproblematiek doorbreken. Domenie Φ doelgericht onderzoek monitort structuur, proces en uitkomsten van dit project in beide gemeenten. De looptijd van het onderzoek is 2017 – 2023. Een tussenrapportage is opgeleverd in 2020.