In 2015 heeft de gemeenteraad van Opsterland de verordening cultuurpromotie aangepast. Structurele subsidies aan (federaties van) verenigingen zijn afgebouwd en het vrijgevallen budget is beschikbaar gesteld voor activiteitensubsidies. De raad wilde hiermee een breder, diverser en vernieuwend aanbod van culturele activiteiten in Opsterland bereiken. In opdracht van de rekenkamercommissie Opsterland voert Domenie Φ doelgericht onderzoek een onderzoek uit naar de effecten van deze beleidswijziging. Het onderzoek bestaat uit een documentenanalyse, interviews en een digitale enquête onder subsidieontvangers.

De rapportage wordt begin 2019 verwacht.